Pusti svoj odtis v napredku
tehniške kakovosti

Tehniška kakovost

Študij tehniške kakovosti je vezan na predmete iz splošne elektrotehnike, merilne tehnike, metrologije, merilnih metod in merilne instrumentacije, simulacije in modeliranja sistemov, mikroračunalniških znanj in elektronike, statistične procesne kontrole, vzdrževanja in zanesljivosti sistemov, umerjanja in preskušanja, programiranja in kakovosti programske opreme, inovativnosti in patentništva ter vodenja in upravljanja sistemov kakovosti. S pridobljenimi znanji lahko pustiš svoj pri vzpostavljanju sistemov tehniške kakovosti v proizvodnih sistemih, storitvah, trgovini, raziskavah, varovanju zdravja in okolja ter še marsikje drugje.

Dodiplomski študij Tehniška kakovost obsega tista področja, ki jih morajo obvladati inženirji v procesih zagotavljanja kakovosti, tako proizvodov kot tudi storitev. Ker je pogoj za celovito zagotavljanje kakovosti poleg organizacijskega znanja predvsem področje merjenj in preskušanj v najširšem smislu, računalništvo ter procesiranje informacij, je za obravnavano tematiko relevantno področje elektrotehniških in računalniških znanosti.

Poleg sistemskega znanja, kot je kakovost sistemov in kakovost programske opreme, je poudarek predvsem na merilni tehniki, tako v smislu preskušanj, kalibracije, temeljne metrologije itd., kot tudi na gradnikih sistema, kot so npr. senzorji in pretvorniki, ter na metodah statistične procesne kontrole.

Želiš izvedeti, kje v tehnološkem napredku lahko pustiš odtis? Odgovor ti bo dala aplikacija Spoznaj svoj odtis.

Podrobne informacije.

Za dodatne informacije nam lahko pišeš na spremenisvet@fe.uni-lj.si.