Pusti svoj odtis v napredku
robotike

Robotika

Študijska usmeritev Robotika predstavlja široko področje znanj, saj je robotika v ožjem smislu zaradi razvoja znanosti in tehnologije, predvsem pa uporabnosti na mnogih novih področjih, že zdavnaj presegla svoj izvorni pomen. Robotika je izhajala predvsem iz industrijskih robotskih manipulatorjev, se razširila na »inteligentno gibanje mehanizmov«, kar je povzročilo, da se robotika uveljavlja na mnogih novih področjih. Študij vključuje pravzaprav vse sodobno tehniško znanje in tehnologije s katerimi lahko pustiš svoj odtis v tehnološkem napredku.

Robotika uporablja znanja s številnih področij ter je s tem izrazito multi in interdisciplinarna znanstvena disciplina ter danes predstavlja ključne razvojne usmeritve na področjih od medicine, servisnih dejavnosti in vzdrževanja, obrambe in zaščite, do kmetijstva in varovanja okolja. Robotska raziskovalna skupina sodeluje tudi pri vrsti mednarodnih projektov s področja rehabilitacijske robotike.

V okviru študija Robotike je poseben poudarek tudi na merjenjih, kjer so obravnavani moderni merilni sistemi, tehnologija merilne instrumentacije, senzorski sistemi in sistemi za zajemanje in procesiranje podatkov.

Želiš izvedeti, kje v tehnološkem napredku lahko pustiš odtis? Odgovor ti bo dala aplikacija Spoznaj svoj odtis.

Podrobne informacije.

Za dodatne informacije nam lahko pišeš na spremenisvet@fe.uni-lj.si.