Pusti svoj odtis v napredku
elektroenergetike

Elektroenergetika

Električna energija je dobrina, ki jo v sodobnem svetu jemljemo že skoraj za samoumevno. Z njeno pomočjo ustvarjamo svetlobo, toploto, poganjamo motorje in transportna sredstva, napajamo komunikacijske naprave in vso ostalo tehnologijo, ki nas obkroža. Veš kaj vse je potrebno, da je v domači vtičnici stalno na voljo ta tako cenjena energija? Študijska usmeritev Elektroenergetike ti bo dalo znanje s katerem lahko pustiš svoj odtis v tehnološkem napredku človeštva.

Rdeča nit študija elektroenergetike je proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije po elektroenergetskih sistemih preko omrežja do porabnikov. Študenti osvojijo znanja o delovanju elektroenergetskega sistema, njegovi zaščiti in vodenju, pa tudi o kakovosti električne energije in visoki napetosti. Ker študij spremlja tako razvoj elektrogospodarstva kot razvoj energetike v ostalem gospodarstvu, zajemajo vsebine tudi razvoj novih tehnologij konvencionalnih virov, kot so hidroelektrarne, termoelektrarne in nuklearne elektrarne, pa tudi razvoj obnovljivih virov energije s poudarkom na sončni in vetrni energiji.

Del elektroenergetike pa pokriva tudi trgovanje z električno energijo in ekonomika.

Želiš izvedeti, kje v tehnološkem napredku lahko pustiš odtis? Odgovor ti bo dala aplikacija Spoznaj svoj odtis.

Podrobne informacije.

Za dodatne informacije nam lahko pišeš na spremenisvet@fe.uni-lj.si.