Elektrotehnika in multimedija sta del vsakdana in brez njiju ni prihodnosti.

Vse veje moderne znanosti ju potrebujejo pri svojem tehnološkem napredku. Zato se z odločitvijo za študij Elektrotehnike ali Multimedije podajaš na pot polno raziskovanja, analitičnega reševanja problemov na področjih, ki te veselijo, in na katerih želiš pustiti svoj osebni odtis.

REHABILITACIJA

Pametni sistem za pomoč pri rehabilitaciji hoje

REHABILITACIJA

Pametni mobilni sistem za pomoč pri rehabilitaciji hoje so razvili raziskovalci na področju avtomatike in informatike. Za osnovo so uporabili enostavno, a klinično preizkušeno platformo za pomoč pri rehabilitaciji hoje, ki so jo nadgradili z lastnim elektronskim delom pogonskega sistema s senzorskim in procesorskim sklopom. Hibridni sistem vodenja in dvosmerna komunikacija med človekom in strojem omogočata ocenjevanje pacientove namere o smeri gibanja, varno premikanje v okolju ter sprotno merjenje napredka pacienta. Sistem omogoča dodajanje elementov navidezne resničnosti, s čimer se pacienta dodatno motivira k nadaljevanju izvajanja rehabilitacije.

OKOLJEVARSTVO

Trajnostni razvoj človeštva

OKOLJEVARSTVO

Energija je gonilna sila sodobnega sveta, hkrati pa tudi predmet skrbi ob vplivih na okolje v katerem živimo. Zato še posebno električna energija zaradi svoje čistosti iz dneva v dan pridobiva na pomembnosti, tudi na področju prometa (električni avtomobili). Iskanje tehnologij za zmanjšanje človeškega vpliva na okolje (npr. sončne, vetrne elektrarne) je ena pomembnejših nalog na svetovni ravni, s katero strokovnjaki s področja elektroenergetike iščemo prispevke k trajnostnemu razvoju človeštva.

ENERGETIKA

Pametne inštalacije

ENERGETIKA

Pametne inštalacije v domu z optimizacijo porabe električne in toplotne energije, s samodejnim prilagajanjem razsvetljave in z varnostnimi sistemi poskrbijo za visoko udobje in varnost vašega bivanja. Upravljanje prezračevanja, razsvetljave in senčil, zagotavljanje idealne temperature in vlago, krmiljenje sončne elektrarne na strehi in porabnikov v hiši so nekatere rešitve, ki omogočajo avtomatiziran in fleksibilen nadzor nad napravami, prilagojen vašim željam, potrebam in vašemu urniku. Upoštevajoč trenutne razpoložljive energijske vire in napovedi sistem z njimi optimalno razpolaga. Celotno dogajanje v hiši lahko spremeljamo in ga upravljamo preko spleta. Elektronske sisteme za upravljanje energije v pasivnih in nizkoenergijskih hišah razvijajo elektroniki.

STROJI

Od praška do električnega motorja v industrijskih vozilih

STROJI

In najprej je bil prah-prašek. Ne navaden, ampak feromagneten in vsako praškasto zrno je obdano z oksidom. To prepreči nastanek vrtinčnih tokov in izgub, ohranijo pa se ostale magnetne lastnosti materiala. S stiskalnico nato iz praška izdelamo želene oblike - segmente. Pri tem postopku ni odpadnega materiala in obnašamo se zelo ekološko in energetsko učinkovito. Segmente zložimo okoli krožno oblikovane fazne tuljave. S postavitvijo in pravilnim zamikom treh faz eno nad drugo nastane stator. Sedaj pa še rotor, le notranjo stran cilindrične feromagnetne cevi obdamo s trajnimi magneti. Stator vstavimo v rotor in nastal je nov tip električnega motorja z visokim izkoristkom v širšem območju delovanja. Tak motor je osnovni gradnik novejših industrijskih transportnih vozil, ki jih razvijajo mehatroniki.

ŠPORT

Termovizija v gimnastiki

ŠPORT

Termovizijska kamera je merilni sistem, namenjen merjenju temperature na večji površini, katere temperaturo sočasno zaznava veliko število senzorjev. S termovizijo lahko merimo in prikazujemo prostorsko razporeditev temperature. Na področju meritev v športu, s katerimi se ukvarja področje tehniške kakovosti, lahko termovizijsko kamero uporabljamo za raziskovanje vpliva oblike in površine gimnastičnih orodij na telovadčeve roke.

AVTOMOBILIZEM

Informacijski sistemi v sodobnih vozilih

AVTOMOBILIZEM

Informacijski sistemi v sodobnih vozilih voznikom med vožnjo omogočajo komunikacijo, navigacijo ter dostop do raznolikih vsebin in informacij. Namen raziskav inženirjev elektrotehnike na smeri telekomunikacije je poiskati učinkovit in varen vmesnik za interakcijo s takšnim sistemom. Raziskave potekajo v obliki uporabniških študij v simulatorju vožnje, v okviru katerih preizkušamo različne vmesnike, kot so to HUD in 3D prikazovalniki, zvočni vmesniki ter prostoročni vmesniki na podlagi gest.

EKONOMIJA

Elektroenergetski sistemi in trgovanje z električno energijo

EKONOMIJA

Notranji energetski trg EU prinaša številne pozitivne rezultate. Veleprodajna cena električne energije se je zmanjšala za eno tretjino. Potrošniki lahko izbirajo med več dobavitelji energije. Zgrajenih je bilo veliko manjkajočih daljnovodov med državami EU, s čimer se je povečalo čezmejno trgovanje s plinom in elektriko med članicami EU. Zakonodaja EU skrbi za zaščito konkurence, pošteno trgovanje na energetskih trgih in preprečuje manipulacije. Pri vsem tem brez inženirjev elektrotehnike, ki se ukvarjajo z elektroenergetskimi sistemi in trgovanjem električne energije, ne gre!

GRADBENIŠTVO

Roboti v gradbeništvu

GRADBENIŠTVO

Gradbeništvo temelji na ročnem delu gradbenih delavcev, ki ga izvajajo v težkih delovnih pogojih. Inženirji elektrotehnike so sodelovali pri razvoju robotskega sistema za avtomatsko montažo fasadnih plošč na zgradbe z jekleno konstrukcijo. Razviti robotski sistem samodejno prenese fasadno ploščo, jo namesti na konstrukcijo zgradbe in jo privijači.

KIRURGIJA

Teleoperacijski robotski kirurški sistem

KIRURGIJA

Minimalno invazivna kirurgija omogoča izvajanje operacij z minimalnimi poškodbami za bolnika in s tem krajšim časom okrevanja. Robotska minimalno invazivna kirurgija nadgrajuje osnovi pristop minimalno invazivne kirurgije in omogoča večjo natančnost operacij. Razvit je bil teleoperacijski robotski sistem z dvema robotskima rokama, ki nosita kirurški orodji, in dvema haptičnima robotoma, ki operaterju omogočata upravljanje kirurškega sistema. Celoten sklop je namenjen razvoju novih algoritmov za robotsko podprto minimalno invazivno kirurgijo.